ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => RET610004
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => หอพัก
  เอกสารสิทธิ์ => น.ส.3 ก. 4806
  เนื้อที่ =>
3   ไร่ 0   งาน 0   ตรว.
  ที่ตั้ง => 146,146/1 - 146/7 หมู่ 4 ติดซอยไม่มีชื่อ แยกจากถนนสายบ้านนากระตับ - บ้านท่าม่วง  ต.ท่าม่วง  อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด
  ราคาเริ่มต้นขาย => 17,000,000  บาท
       
  รายละเอียด => อาคารหอพัก 1 ชั้น จำนวน 8 อาคาร ดัดแปลงเป็นหอพักอาคารละ 10 ห้อง ( รวม 80 ห้อง ) (หมายเหตุ ทรัพย์ยังมีผู้อยู่อาศัยและธนาคารขายตามสภาพ)
       
 
  รูปภาพ    
        
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน