ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => CBR600004
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 41/170
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 1   งาน 16.1   ตรว.
  ที่ตั้ง => ห้องชุดเลขที่ 41/170 ชั้น 8 อาคารเลขที่บี (B) อาคารชุดพัทยาซิตี้ รีสอร์ท  ต.หนองปรือ  อ. บางละมุง จ. ชลบุรี
  ราคาเริ่มต้นขาย => 7,000,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุดเลขที่ 41/170 ชั้น 8 อาคารเลขที่บี (B) อาคารชุดพัทยาซิตี้ รีสอร์ท ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 128713 [เนื้อที่ 116.10 ตารางเมตร]
       
 
  รูปภาพ (ดูแบบ 360 องศา)    
 


       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน