left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 ติดต่อเรา 
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => KBI600014
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 204/29
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 1   งาน 8.61   ตรว.
  ที่ตั้ง => ห้องชุดเลขที่ 204/29 ชั้น 3 อาคาร C อาคารชุดเดอะพิลิแคน กระบี่ ถ.สายบ้านคลองม่วง-บ้านหนองทะเล  ต.หนองทะเล  อ. เมือง จ. กระบี่
  ราคาเริ่มต้นขาย => 8,000,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุดเลขที่ 204/29 ชั้น 3 อาคาร C อาคารชุดเดอะพิลิแคน กระบี่ ถ.สายบ้านคลองม่วง-บ้านหนองทะเล (108.61 ตร.ม.) สร้างแล้วเสร็จ ตกแต่งเรียบร้อย (กรณีมีผู้เสนอซื้อทรัพย์ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้เช่าทราบ เพื่อให้ผู้เช่ามีสิทธิซื้อก่อน Fist right of refusal)
       
 
  รูปภาพ    
 


       
  แผนที่    
 
 
     
ยื่นคำขอเสนอซื้อทรัพย์
กลับสู่หน้าค้นหาทรัพย์สิน
 
 
Back to top สั่งพิมพ์ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.