left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 ติดต่อเรา ค้นหาทรัพย์สิน
 
   
ชนิดทรัพย์สิน
ประเภท
รหัสทรัพย์สิน
ราคาเริ่มต้น
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
   

 
ลำดับที่ 46 - 60 ของ 2256
หน้าแรก | หน้าที่แล้ว | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | หน้าต่อไป | หน้าสุดท้าย | ดูทั้งหมด 
 
ทรัพย์สินรอการขาย
ลำดับ รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่
(ตรว.)
ที่ตั้ง ราคา (บาท)
46 KBI600002  ห้องชุด 146.69  อ. เมือง จ. กระบี่  11,200,000 
47 KBI600005  ห้องชุด 146.69  อ. เมือง จ. กระบี่  11,200,000 
48 KBI600011  ห้องชุด 144.46  อ. เมือง จ. กระบี่  11,100,000 
49 KBI600018  ห้องชุด 144.46  อ. เมือง จ. กระบี่  11,100,000 
50 KBI600038  ห้องชุด 144.46  อ. เมือง จ. กระบี่  11,100,000 
51 KBI600025  ห้องชุด 144.46  อ. เมือง จ. กระบี่  11,100,000 
52 KKN620010  บ้านเดี่ยว 143.60  อ. เมือง จ. ขอนแก่น  10,950,000 
53 KBI600033  ห้องชุด 141.90  อ. เมือง จ. กระบี่  10,900,000 
54 KBI600046  ห้องชุด 141.90  อ. เมือง จ. กระบี่  10,900,000 
55 UDN600004  โกดัง 7,690.00  อ. บ้านผือ จ. อุดรธานี  10,700,000 
56 SMN610005  อาคารพาณิชย์ 54.60  อ. เมือง จ. สมุทรสาคร  10,600,000 
57 KBI600030  ห้องชุด 141.51  อ. เมือง จ. กระบี่  10,500,000 
58 RYG620002  โกดัง 400.20  อ. เมือง จ. ระยอง  10,500,000 
59 SMN5320  อาคารพาณิชย์ 158.00  อ. เมือง จ. สมุทรสาคร  10,500,000 
60 KBI600043  ห้องชุด 141.51  อ. เมือง จ. กระบี่  10,500,000 
   
 
 
เงื่อนไข
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควร ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองซื้อทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้เสนอซื้อ / การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ / ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ / ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ / ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใดภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ
ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.