left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 ติดต่อเรา ค้นหาทรัพย์สิน
 
   
ชนิดทรัพย์สิน
ประเภท
รหัสทรัพย์สิน
ราคาเริ่มต้น
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
   

 
ลำดับที่ 31 - 45 ของ 2256
หน้าแรก | หน้าที่แล้ว | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | หน้าต่อไป | หน้าสุดท้าย | ดูทั้งหมด 
 
ทรัพย์สินรอการขาย
ลำดับ รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่
(ตรว.)
ที่ตั้ง ราคา (บาท)
31 KBI600012  ห้องชุด 189.53  อ. เมือง จ. กระบี่  13,800,000 
32 KBI600039  ห้องชุด 189.53  อ. เมือง จ. กระบี่  13,800,000 
33 KBI600029  ห้องชุด 189.53  อ. เมือง จ. กระบี่  13,800,000 
34 KBI600019  ห้องชุด 189.53  อ. เมือง จ. กระบี่  13,800,000 
35 LPN620006  บ้านเดี่ยว 911.80  อ. เมือง จ. ลำพูน  13,500,000 
36 NMA620034  อื่น 1,450.00  อ. เมือง จ. นครราชสีมา  13,500,000 
37 PKT620014  ห้องชุด 211.35  อ. ถลาง จ. ภูเก็ต  13,320,000 
38 LPG5204  โรงเรียน 4,800.70  อ. เถิน จ. ลำปาง  13,000,000 
39 NYK590006  ที่ดินว่างเปล่า 3,122.00  อ. เมือง จ. นครนายก  12,500,000 
40 UBI620002  อาคารพาณิชย์ 63.60  อ. เมือง จ. อุบลราชธานี  12,500,000 
41 BKK610032  บ้านเดี่ยว 109.30  อ. บางแค จ. กรุงเทพฯ  12,200,000 
42 MKM5408  อื่น 8,471.80  อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม  12,000,000 
43 SRN610004  อื่น 1,444.00  อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์  11,850,000 
44 PLK600006  บ้านเดี่ยว 262.30  อ. เมือง จ. พิษณุโลก  11,500,000 
45 AYA5401  หอพัก 82.00  อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา  11,223,000 
   
 
 
เงื่อนไข
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควร ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองซื้อทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้เสนอซื้อ / การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ / ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ / ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ / ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใดภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ
ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.