left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 ติดต่อเรา ค้นหาทรัพย์สิน
 
   
ชนิดทรัพย์สิน
ประเภท
รหัสทรัพย์สิน
ราคาเริ่มต้น
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
   

 
ลำดับที่ 2086 - 2097 ของ 2097
หน้าแรก | หน้าที่แล้ว | 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 | หน้าต่อไป | หน้าสุดท้าย | ดูทั้งหมด 
 
ทรัพย์สินรอการขาย
ลำดับ รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่
(ตรว.)
ที่ตั้ง ราคา (บาท)
2086 SPN53117  ห้องชุด 28.97  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
2087 SPN5310  ห้องชุด 29.66  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
2088 SPN5335  ห้องชุด 28.97  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
2089 SPN5346  ห้องชุด 28.97  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
2090 SPN5353  ห้องชุด 28.97  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
2091 SPN5349  ห้องชุด 28.92  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
2092 PTT5311  ห้องชุด 20.73  อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี  160,000 
2093 PTT560004  ห้องชุด 26.25  อ. เมือง จ. ปทุมธานี  145,000 
2094 PTT600006  ห้องชุด 26.25  อ. เมือง จ. ปทุมธานี  140,000 
2095 PTT560046  ห้องชุด 26.25  อ. เมือง จ. ปทุมธานี  125,000 
2096 PTT560045  ห้องชุด 26.25  อ. เมือง จ. ปทุมธานี  125,000 
2097 NPU610002  ที่ดินว่างเปล่า 95.00  อ. เมือง จ. หนองบัวลำภู  76,000 
   
 
 
เงื่อนไข
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควร ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองซื้อทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้เสนอซื้อ / การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ / ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ / ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ / ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใดภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ
ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.