ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => RBR620006
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => อาคารพาณิชย์
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 12669
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 1   งาน 11   ตรว.
  ที่ตั้ง => 162/6-7  ต.หน้าเมือง  อ. เมือง จ. ราชบุรี
  ราคาเริ่มต้นขาย => 16,000,000  บาท
       
  รายละเอียด => อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 6 ห้องโถง 2 ห้องทำงาน (หมายเหตุ ทรัพย์ยังมีผู้อยู่อาศัยและธนาคารขายตามสภาพ)
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน