ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => BKK620020
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 84/242
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 25.8   ตรว.
  ที่ตั้ง => 8/242 (เดิม 84/242) ชั้นที่ 9 อาคารเลขที่ 84 อาคารชุดนิรันดร์เรซิเดนซ์ 7 อาคารจี ซ.รามคำแหง 2 ซอย 23 แยก 5 ถ.รามคำแหง 2  ต.ดอกไม้  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ
  ราคาเริ่มต้นขาย => 290,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุด จำนวน 1 ห้อง [เนื้อที่ 25.8 ตารางเมตร]
       
 
  รูปภาพ    
 
       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน