ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => STN620004
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => อาคารพาณิชย์
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 5466
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 29.2   ตรว.
  ที่ตั้ง => 128 ถนนพนัสวิถี ถนนศุลกานุกูล  ต.พิมาน  อ. เมือง จ. สตูล
  ราคาเริ่มต้นขาย => 2,250,000  บาท
       
  รายละเอียด => อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน