ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => SNI620018
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => บ้านเดี่ยว
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 1599
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 36   ตรว.
  ที่ตั้ง => 332 หมู่ 1 ถนนบ้านท่า ถนนสายพุนพิน-ไชยา (ทล. 4112)  ต.ท่าฉาง  อ. ท่าฉาง จ. สุราษฎร์ธานี
  ราคาเริ่มต้นขาย => 575,000  บาท
       
  รายละเอียด => บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ (หมายเหตุ ทรัพย์ยังมีผู้อยู่อาศัยและธนาคารขายตามสภาพ)
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน