ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => UDN620009
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => บ้านเดี่ยว
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 33811
  เนื้อที่ =>
2   ไร่ 3   งาน 59   ตรว.
  ที่ตั้ง => 151 หมู่ 11 ซอยไม่มีชื่อ ถนนสายกุมภวาปี-หนองหาน (ทล.2350)  ต.แชแล  อ. กุมภวาปี จ. อุดรธานี
  ราคาเริ่มต้นขาย => 630,000  บาท
       
  รายละเอียด => บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้
       
 
  รูปภาพ    
 
       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน