ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => SKA620002
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => อาคารพาณิชย์
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 54014
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 22.1   ตรว.
  ที่ตั้ง => 195/13 หมู่ 6  ต.หัวเขา  อ. สิงหนคร จ. สงขลา
  ราคาเริ่มต้นขาย => 2,500,000  บาท
       
  รายละเอียด => อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องโถง (หมายเหตุ ทรัพย์ยังมีผู้อยู่อาศัยและธนาคารขายตามสภาพ)
       
 
  รูปภาพ    
 


       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน