ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => PBN610004
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => บ้านเดี่ยว
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 20782
  เนื้อที่ =>
1   ไร่ 0   งาน 4   ตรว.
  ที่ตั้ง => 19 หมู่ 6  ต.ตะกุดไร  อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์
  ราคาเริ่มต้นขาย => 900,000  บาท
       
  รายละเอียด => บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ครึ่งตึกครึงไม้
       
 
  รูปภาพ    
 


       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน