ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => NMA610020
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => บ้านเดี่ยว
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 51311
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 1   งาน 5   ตรว.
  ที่ตั้ง => -  ต.ธงชัยเหนือ  อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา
  ราคาเริ่มต้นขาย => 2,200,000  บาท
       
  รายละเอียด => บ้านเดี่ยว 2 ชั้น (สร้างไม่เสร็จ)
       
 
  รูปภาพ    
 


       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน