ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => LPG610026
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ทาวน์เฮ้าส์
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 3326
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 32   ตรว.
  ที่ตั้ง => 203 ซอยไม่มีชื่อ ถนนพหลโยธิน (ทล.1)  ต.หัวเวียง  อ. เมือง จ. ลำปาง
  ราคาเริ่มต้นขาย => 1,500,000  บาท
       
  รายละเอียด => ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น (หมายเหตุ ทรัพย์ยังมีผู้อยู่อาศัยและธนาคารขายตามสภาพ)
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน