ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => LPG610024
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => บ้านเดี่ยว
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 1451
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 89   ตรว.
  ที่ตั้ง => 95 หมู่ 5 บ้านหนองพัฒนา  ต.ป่าตัน  อ. แม่ทะ จ. ลำปาง
  ราคาเริ่มต้นขาย => 700,000  บาท
       
  รายละเอียด => บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ (หมายเหตุ ทรัพย์ยังมีผู้อยู่อาศัยและธนาคารขายตามสภาพ)
       
 
  รูปภาพ    
        
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน