ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => AYA610017
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => อาคารพาณิชย์
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 34113
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 21.5   ตรว.
  ที่ตั้ง => 13/10 หมู่ 13 ถ.อยุธยา- ภาชี  ต.อุทัย  อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา
  ราคาเริ่มต้นขาย => 3,850,000  บาท
       
  รายละเอียด => อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น 3 ห้องโถง 3 ห้องน้ำ
       
 
  รูปภาพ    
 
       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน