ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => SKA610016
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => อาคารพาณิชย์
  เอกสารสิทธิ์ => น.ส.3 ก. 4767
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 20   ตรว.
  ที่ตั้ง => 183/72 หมู่ 1 หมู่บ้านจุฑากาญจน์  ต.คอหงส์  อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
  ราคาเริ่มต้นขาย => 2,700,000  บาท
       
  รายละเอียด => อาคารพาณิชย์ 2.5 ชั้น
       
 
  รูปภาพ    
        
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน