ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => PLG610017
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ที่ดินว่างเปล่า
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 17276
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 1   งาน 25.4   ตรว.
  ที่ตั้ง => หมู่ 5  ต.ปากพะยูน  อ. ปากพะยูน จ. พัทลุง
  ราคาเริ่มต้นขาย => 752,000  บาท
       
  รายละเอียด => ที่ดินเปล่า จำนวน 1 แปลง
       
 
  รูปภาพ    
 


       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน