ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => NSN610010
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ทาวน์เฮ้าส์
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 29078
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 55   ตรว.
  ที่ตั้ง => 497/18 หมู่ 1 หมู่บ้านปาริชาติ ถนนท่าตะโก - ไพศาลี (ทล.3004)  ต.ท่าตะโก  อ. ท่าตะโก จ. นครสวรรค์
  ราคาเริ่มต้นขาย => 1,320,000  บาท
       
  รายละเอียด => ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น
       
 
  รูปภาพ    
 


       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน