ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => NSN610011
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => อาคารพาณิชย์
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 21062,โฉนดที่ดิน 21063
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 36   ตรว.
  ที่ตั้ง => 304/3 หมู่ 4  ต.ลาดยาว  อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค์
  ราคาเริ่มต้นขาย => 2,400,000  บาท
       
  รายละเอียด => อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 2 คูหา (เจาะทะลุ) 1 ห้องน้ำ 2 ห้องโถง (หมายเหตุ ทรัพย์ยังมีผู้อยู่อาศัยและธนาคารขายตามสภาพ)
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน