ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => RET610005
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => บ้านเดี่ยว
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 27854
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 2   งาน 31   ตรว.
  ที่ตั้ง => 346 หมู่ 1  ต.บัวแดง  อ. ปทุมรัตน์ จ. ร้อยเอ็ด
  ราคาเริ่มต้นขาย => 1,340,000  บาท
       
  รายละเอียด => บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ (หมายเหตุ ทรัพย์ยังมีผู้อยู่อาศัยและธนาคารขายตามสภาพ)
       
 
  รูปภาพ    
        
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน