ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => RET610003
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => บ้านเดี่ยว
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 28673
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 2   งาน 0   ตรว.
  ที่ตั้ง => 132 หมู่ 6  ต.สระนกแก้ว  อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด
  ราคาเริ่มต้นขาย => 1,000,000  บาท
       
  รายละเอียด => บ้านตึก 1 ชั้น
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน