ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => BKK610042
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 762/13
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 34.98   ตรว.
  ที่ตั้ง => 762/13 ชั้น 2 อาคารเลขที่ 22 อาคารชุดบ้านเอื้ออาทรเพชรเกษม 2 ซอยเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ 34 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ  ต.หนองแขม  อ. หนองแขม จ. กรุงเทพฯ
  ราคาเริ่มต้นขาย => 440,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุด จำนวน 1 ห้อง [เนื้อที่ 34.98 ตารางเมตร]
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน