ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => CRI610001
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => อาคารพาณิชย์
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 10030
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 27   ตรว.
  ที่ตั้ง => 141 หมู่ 4 ติดถนนสายบ้านเด่น-บ้านหนองอ้อ แยกจากถนนสายแม่จัน-เชียงแสน (ทล.1016)  ต.สันทราย  อ. แม่จัน จ. เชียงราย
  ราคาเริ่มต้นขาย => 2,200,000  บาท
       
  รายละเอียด => อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น พร้อมชั้นลอย 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
       
 
  รูปภาพ    
        
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน