ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => BKK610040
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 81/270
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 23.64   ตรว.
  ที่ตั้ง => 1027/270 (เลขที่เก่า 81/270) อาคารสุขสวัสดิ์ 26 คอนโดมิเนียม ชั้น 5  ต.บางปะกอก  อ. ราษฎร์บูรณะ จ. กรุงเทพฯ
  ราคาเริ่มต้นขาย => 250,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุด จำนวน 1 ห้อง [เนื้อที่ 23.64 ตรม.] (หมายเหตุ ทรัพย์ยังมีผู้อยู่อาศัยและธนาคารขายตามสภาพ)
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน