ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => BKK610023
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 102/234
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 53.35   ตรว.
  ที่ตั้ง => 102/234 ชั้น 9 อาคารบี อาคารนิรันดร์เรซิเดนซ์ 8 ถ.ราษฏร์พัฒนา  ต.สะพานสูง  อ. สะพานสูง จ. กรุงเทพฯ
  ราคาเริ่มต้นขาย => 800,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุด จำนวน 1 ห้อง [เนื้อที่ 53.35 ตรม.]
       
 
  รูปภาพ    
 


       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน