ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => SKA610005
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => บ้านเดี่ยว
  เอกสารสิทธิ์ => น.ส.3 ก. 760
  เนื้อที่ =>
1   ไร่ 3   งาน 30   ตรว.
  ที่ตั้ง => 5/1 หมู่ 6 ถ.สายม่วงงาม-บางเขียด  ต.ม่วงงาม  อ. สิงหนคร จ. สงขลา
  ราคาเริ่มต้นขาย => 1,850,000  บาท
       
  รายละเอียด => บ้านเดี่ยว 1 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 2 ห้องเก็บของ
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน