ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => TRG610002
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => บ้านเดี่ยว
  เอกสารสิทธิ์ => น.ส.3 ก. 368
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 2   งาน 34   ตรว.
  ที่ตั้ง => 7 หมู่ 4  ต.หนองบัว  อ. รัษฎา จ. ตรัง
  ราคาเริ่มต้นขาย => 1,800,000  บาท
       
  รายละเอียด => บ้านเดี่ยว 1 ชั้น (หมายเหตุ ทรัพย์ยังมีผู้อยู่อาศัยและธนาคารขายตามสภาพ)
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน