ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => BKK610015
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 84/181
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 25.16   ตรว.
  ที่ตั้ง => 84/181 ชั้น 9 อาคารเอช ยงเจริญคอมเพล็กซ์ ซ.ศรีนครินทร์ 40 (สุภาพงษ์ 3)  ต.หนองบอน  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ
  ราคาเริ่มต้นขาย => 300,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุด จำนวน 1 ห้อง [เนื้อที่ 25.16 ตารางเมตร]
       
 
  รูปภาพ    
 


       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน