ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => LPN610002
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => อาคารพาณิชย์
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 136773
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 28.6   ตรว.
  ที่ตั้ง => 56/3  ต.เหมืองง่า  อ. เมือง จ. ลำพูน
  ราคาเริ่มต้นขาย => 3,200,000  บาท
       
  รายละเอียด => อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องนอน 1 ห้องครัว
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน