ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => CMI610005
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 317
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 45.5   ตรว.
  ที่ตั้ง => 317 ชั้น 3 เลขที่ 189 /64 บูเลวาร์ด คอนโดมิเนียม  ต.สุเทพ  อ. เมือง จ. เชียงใหม่
  ราคาเริ่มต้นขาย => 1,900,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุด จำนวน 1 ห้อง
       
 
  รูปภาพ    
 


       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน