ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => NAN610001
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ที่ดินว่างเปล่า
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 22750
  เนื้อที่ =>
2   ไร่ 0   งาน 12   ตรว.
  ที่ตั้ง => หมู่2  ต.เชียงกลาง  อ. เชียงกลาง จ. น่าน
  ราคาเริ่มต้นขาย => 1,650,000  บาท
       
  รายละเอียด => ที่ดินว่างเปล่า
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน