ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => KKN610003
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => โรงแรม
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 19475
  เนื้อที่ =>
1   ไร่ 1   งาน 13.5   ตรว.
  ที่ตั้ง => 222 หมู่ 6 ถนนศรีจันทร์  ต.พระลับ  อ. เมือง จ. ขอนแก่น
  ราคาเริ่มต้นขาย => 47,500,000  บาท
       
  รายละเอียด => โรงแรม 6 ชั้น (หมายเหตุ ทรัพย์ยังมีผู้อยู่อาศัยและธนาคารขายตามสภาพ)
       
 
  รูปภาพ    
 


       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน