ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => BKK610005
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 41/134
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 29.37   ตรว.
  ที่ตั้ง => 41/134 ชั้น 3 อาคารเอ หรรษาคอนโดวิลล์ ซอยเพชรเกษม 81  ต.หนองค้างพลู  อ. หนองแขม จ. กรุงเทพฯ
  ราคาเริ่มต้นขาย => 300,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุด 1 ห้อง หรรษาคอนโดวิลล์ ชั้น 3 อาคารเอ [เนื้อที่ 29.37 ตรม.]
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน