ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => BKK610003
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 27/16
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 36.1   ตรว.
  ที่ตั้ง => 9/16 (เดิม 27/16) ชั้น 2 อาคารชุดสราญสุข สุพรีม  ต.บางปะกอก  อ. ราษฎร์บูรณะ จ. กรุงเทพฯ
  ราคาเริ่มต้นขาย => 1,300,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุดเลขที่ 9/16 (เดิม 27/16) ชั้น 2 อาคารชุดสราญสุข สุพรีม ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 5/2551 ตั้งอยู่บน ฉ.21706,42135 [เนื้อที่ 36.10 ตารางเมตร]
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน