ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => RET600001
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => บ้านเดี่ยว
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 82881
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 60   ตรว.
  ที่ตั้ง => 169/14 ซ.10 ถ.เทวาภิบาล  ต.รอบเมือง  อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด
  ราคาเริ่มต้นขาย => 1,600,000  บาท
       
  รายละเอียด => บ้านเดี่ยว 1 ชั้น (หมายเหตุ ทรัพย์ยังมีผู้อยู่อาศัยและธนาคารขายตามสภาพ)
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน