ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => NSN600007
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => อาคารพาณิชย์
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 42744
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 27   ตรว.
  ที่ตั้ง => 194/2 ถ.พหลโยธิน (ทล.1)  ต.ตาคลี  อ. ตาคลี จ. นครสวรรค์
  ราคาเริ่มต้นขาย => 2,500,000  บาท
       
  รายละเอียด => อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น (หมายเหตุ ทรัพย์ยังมีผู้อยู่อาศัยและธนาคารขายตามสภาพ)
       
 
  รูปภาพ    
 


       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน