ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => UBI600004
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => อาคารพาณิชย์
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 13626
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 90   ตรว.
  ที่ตั้ง => 159 หมู่ 15 ถ.ทางหลวงท้องถิ่น (หมายเลข อบ2050-เชื่อมถนน ร.พ.ช.อบ.2142)  ต.พังเคน  อ. นาตาล จ. อุบลราชธานี
  ราคาเริ่มต้นขาย => 1,950,000  บาท
       
  รายละเอียด => อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น
       
 
  รูปภาพ    
 
       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน