ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => BKK600029
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 84/189
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 25.1   ตรว.
  ที่ตั้ง => ห้องชุดเลขที่ 84/189 ชั้น 9 อาคาร H ยงเจริญคอมเพล็กซ์  ต.หนองบอน  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ
  ราคาเริ่มต้นขาย => 290,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุดเลขที่ 84/189 ชั้น 9 อาคาร H ยงเจริญคอมเพล็กซ์ [เนื้อที่ 25.10 ตารางเมตร]
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน