ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => BKK600030
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 989/130
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 33.27   ตรว.
  ที่ตั้ง => ห้องชุดเลขที่ 989/130 ชั้น 5 อาคารเลขที่ 989 อาคารชุดทัวร์มาลีนไลท์ สาทร-ตากสิน ถ.เจริญนคร  ต.คลองต้นไทร  อ. คลองสาน จ. กรุงเทพฯ
  ราคาเริ่มต้นขาย => 2,760,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุดเลขที่ 989/130 ชั้น 5 อาคารเลขที่ 989 อาคารชุดทัวร์มาลีนไลท์ สาทร-ตากสิน ถ.เจริญนคร (ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 2992) [เนื้อที่ 33.27 ตารางเมตร]
       
 
  รูปภาพ    
 


       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน