ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => CMI600013
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => บ้านเดี่ยว
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 93384
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 70.2   ตรว.
  ที่ตั้ง => 399/72 หมู่ 10 โครงการหมู่บ้านอรสิริน 4 ถ.เชียงใหม่-พร้าว (ทล.1001)  ต.หนองหาร  อ. สันทราย จ. เชียงใหม่
  ราคาเริ่มต้นขาย => 3,000,000  บาท
       
  รายละเอียด => บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน