ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => LPG600011
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => บ้านเดี่ยว
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 141616
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 65   ตรว.
  ที่ตั้ง => โครงการเจน-จอย 2 ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม  ต.ต้นธงชัย  อ. เมือง จ. ลำปาง
  ราคาเริ่มต้นขาย => 960,000  บาท
       
  รายละเอียด => บ้านตึก 1 ชั้น (หมายเหตุ ทรัพย์ยังมีผู้อยู่อาศัยและธนาคารขายตามสภาพ)
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน