ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => NMA600015
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ที่ดินว่างเปล่า
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 11240
  เนื้อที่ =>
8   ไร่ 0   งาน 0   ตรว.
  ที่ตั้ง => ถ.สายปะคำ-บ้านเหลื่อม (ทล.2369)  ต.ทัพรั้ง  อ. พระทองคำ จ. นครราชสีมา
  ราคาเริ่มต้นขาย => 3,200,000  บาท
       
  รายละเอียด => ที่ดินว่างเปล่า
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน