ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => SRN600005
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => บ้านเดี่ยว
  เอกสารสิทธิ์ => น.ส.3 ก. 53
  เนื้อที่ =>
1   ไร่ 0   งาน 93   ตรว.
  ที่ตั้ง => 117 หมู่ 2 บ้านกุดขาคีม  ต.กุดขาคีม  อ. รัตนบุรี จ. สุรินทร์
  ราคาเริ่มต้นขาย => 1,400,000  บาท
       
  รายละเอียด => บ้านเดี่ยว 1 ชั้น
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน