ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => SPB600013
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => อาคารพาณิชย์
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 37468
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 20   ตรว.
  ที่ตั้ง => 16/10 หมู่ 6 ถ.บ้านปากคลองบางขวาก แยกจาก ถ.สายสุพรรณบุรี-ชัยนาท  ต.ย่านยาว  อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี
  ราคาเริ่มต้นขาย => 1,400,000  บาท
       
  รายละเอียด => อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น
       
 
  รูปภาพ    
 
       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน