ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => LPG600005
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ที่ดินว่างเปล่า
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 32773
  เนื้อที่ =>
3   ไร่ 1   งาน 64   ตรว.
  ที่ตั้ง => -  ต.ล้อมแรด  อ. เถิน จ. ลำปาง
  ราคาเริ่มต้นขาย => 1,200,000  บาท
       
  รายละเอียด => ที่ดินว่างเปล่า (ติดทางสาธารณะ)
       
 
  รูปภาพ    
 


       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน