ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => SKT600002
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ที่ดินว่างเปล่า
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 5437
  เนื้อที่ =>
2   ไร่ 0   งาน 99   ตรว.
  ที่ตั้ง => บ้านหนองเตย  ต.พรหมสวัสดิ์  อ. พยุห์ จ. ศรีสะเกษ
  ราคาเริ่มต้นขาย => 630,000  บาท
       
  รายละเอียด => ที่ดินว่างเปล่า (ที่นา)
       
 
  รูปภาพ    
 


       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน