ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => CBR590004
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 449/217
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 1   งาน 56.82   ตรว.
  ที่ตั้ง => 449/217 ชั้น 11 อาคารเลขที่คอนโดชอป 2 อาคารชุดเคหะชุมชนพัทยา 3  ต.หนองปรือ  อ. บางละมุง จ. ชลบุรี
  ราคาเริ่มต้นขาย => 3,240,000  บาท
       
  รายละเอียด => 449/217 ชั้น 11 อาคารเลขที่คอนโดชอป 2 อาคารชุดเคหะชุมชนพัทยา 3 (ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 77980) [เนื้อที่ 156.82 ตารางเมตร]
       
 
  รูปภาพ (ดูแบบ 360 องศา)    
        
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน