ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => NON590003
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 306/209
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 29.77   ตรว.
  ที่ตั้ง => 306/209 ชั้น 2 อาคารชุดฌ็องเซลิเซ่ B ถนนศรีสมาน  ต.บ้านใหม่  อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี
  ราคาเริ่มต้นขาย => 680,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุดเลขที่ 306/209 ชั้น 2 อาคารชุดฌ็องเซลิเซ่ บี (ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 4/2548) ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 27086 [เนื้อที่ 29.77 ตารางเมตร]
       
 
  รูปภาพ    
 


       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน